Ohita
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä varmistaa Visma Numeronin avulla kuntalaisten palveluiden saatavuuden

Tiedote -

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä varmistaa Visma Numeronin avulla kuntalaisten palveluiden saatavuuden

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alueella Pohjois-Savossa otetaan tämän kevään aikana käyttöön Visma Numeronin asiakaslähtöinen työvuorosuunnittelu. Tavoitteena on ammattilaisten työajan oikea kohdentaminen, jonka myötä alueella palveluiden saatavuus paranee ja osaajat ovat kuntalaisten käytettävissä.

POSOTE20-hanke koordinoi Pohjois-Savon alueella sote-kehittämishankkeita ja sote-uudistuksen alueellista valmistelua. Yksi sen tavoitteista on kuntalaisten palveluiden saatavuuden varmistaminen. Työvuorosuunnittelua tehdään Visma Numeronin avulla asiakkaiden tarpeiden lähtökohdista ja tavoitteena on pystyä vastaamaan muuttuviin tilanteisiin reaaliaikaisesti koko sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Toiminnan kehittäminen perustuu asiakaslähtöisyyteen ja sen myötä kuntayhtymässä siirretään vaiheittain keskitetyn työvuorosuunnittelun piiriin lähes 1 200 ammattilaista.

“Tällä hetkellä työvuoroja suunnittelee noin 50 työntekijää, mutta Visma Numeron käyttöönoton jälkeen työvuorosuunnittelu keskitetään 3-5 henkilölle, joilla on vahva työvuorosuunnittelun osaaminen. Näin esimiesten työaikaa vapautuu enemmän asiakas- ja lähiesimiestyöhön sekä toiminnan kehittämiseen”, kertoo projektipäällikkö Pia Aikio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymästä.

Asiakkaan tarve ja palveluiden saatavuus työvuorosuunnittelun lähtökohtana

Tarvelähtöinen työvuorosuunnittelu selkeyttää työvuorosuunnittelutyötä ja auttaa vastaamaan asiakkaiden muuttuvaan palvelutarpeeseen. Työvuorosuunnittelussa huomioidaan resurssi- ja osaamistarve sekä henkilöstön osaaminen ja vahvuudet ennakoiden tulevat muutokset palveluiden tarpeessa. Järjestelmä huomioi myös työehto- ja paikalliset sopimukset sekä työaikalain ja tukee tasa-arvoista työnjakoa.

“Visma Numeron tuo työn osaamisvaatimukset sekä työntekijöiden osaamiset, luvat ja perehdyttämiset näkyviksi, jolloin se ohjaa työvuorosuunnittelua ja henkilöstön sijoittelua todellisten tarpeiden mukaan. Näin varmistetaan myös asiakasturvallisuus ja laadukas hoito”, kertoo Pirjo Ketola Visma Enterprise Oy:stä.

Sijaistarvetta arvioitaessa Visma Numeron mahdollistaa myös henkilöstön liikkuvuuden eri toimipisteiden välillä sujuvasti ja siten, kun henkilöstön kanssa on sovittu. Tavoitteena on palveluiden hyvä saatavuus sekä mahdollisimman asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta.

Lisätiedot:
Pirjo Ketola, Työvoiman hallinnan asiantuntija, Visma Enterprise Oy, 050 408 1355
Pia Aikio, projektipäällikkö,Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, 040 537 7257

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on neljän pohjoissavolaisen kunnan kuntayhtymä. Tehtävänämme on edistää väestön terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia ja järjestää jäsenkuntien puolesta alueemme asukkaille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta. Toteutamme yhteistyössä laadukkaat, nykyaikaiset ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvat palvelut – edelläkävijänä ja uudistumistarpeita ennakoiden. Työnantajana olemme kehittyvä, vetovoimainen ja arvostettu. www.ylasavonsote.fi/ 

Visma Enterprise Oy
Visma Enterprise tarjoaa monipuolisesti henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä opetushallinnon sähköisiä palveluita. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa jo 1500 asiantuntijaa. www.visma.fi/enterprise

Aiheet

Kategoriat


Visma tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, jotka yksinkertaistavat ja digitalisoivat keskeisiä liiketoimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Benelux-maissa. Yli 11 000 työntekijää, yli 1 000 000 asiakassopimusta ja 1,5 mrd. euron liikevaihto vuonna 2019 tekevät Vismasta yhden Euroopan johtavista ohjelmistoyhtiöistä.

Suomessa jo 1500 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaitaan pysymään askeleen edellä ohjelmistoratkaisujen ja IT-konsultoinnin avulla. visma.fi.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland