Ohita
Visma Sign och Visma InCommunity har inlett ett samarbete för att införa elektroniska signaturer i Wilma.
Visma Sign och Visma InCommunity har inlett ett samarbete för att införa elektroniska signaturer i Wilma.

Tiedote -

Wilma digitaliserar undervisningssektorn

Visma Sign och Visma InCommunity har inlett ett samarbete för att införa elektroniska signaturer i Wilma. Målet med samarbetet är att tillhandahålla ett tryggt och snabbt sätt att skriva under dokument i Wilma. Med elektroniska signaturer går det smidigt att underteckna till exempel avtal och olika tillstånd, stöddokument för lärande samt ansökningar och beslut. Också behandlingstiderna för olika dokument förkortas betydligt.

"Möjligheten att underteckna dokument digitalt är en synnerligen viktig egenskap på läroanstalterna, eftersom lärarna då kan satsa den frigjorda tiden på undervisningen", menar Harri Koponen, partnerskapschef för signaturtjänsten. "Det är ju också utomordentligt bra service av skolorna att kunna erbjuda vårdnadshavarna all ärendehantering på elektronisk väg."

För ytterligare information:

Harri Koponen
044 500 0020
harri.koponen@visma.com
Director, Online signature, Visma Sign

Kim Hisinger
0500 669 018
kim.hisinger@visma.com
Product Manager, Visma InCommunity Oy

Aiheet

Kategoriat


Visma InCommunity
Visma InCommunity Oy är den ledande leverantören av administrationsprogram för läroanstalter i Finland. Våra kunder finns inom småbarnspedagogiken, grundskolor och gymnasier samt yrkeshögskolor, yrkes- och vuxenläroanstalter, folkhögskolor och musikinstitut. Visma InSchool-produktfamiljen är en heltäckande och flexibel lösning för alla behov i undervisningssektorn. Vår mest kända produkt är Wilma, som används i stor omfattning bland finländska lärare, vårdnadshavare och studerande. www.visma.fi/incommunity

Visma Sign 
Visma Sign samarbetar med både programvaruleverantörer och tekniska utvecklare. 
Företaget tillhandahåller sina partners en ledande digital signaturtjänst för alla signaturbehov inom teknologin. https://allekirjoitus.visma.fi/

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland