Ohita
Visman omistuspohja laajenee. Arvo 21 miljardia Norjan kruunua.

Tiedote -

Visman omistuspohja laajenee. Arvo 21 miljardia Norjan kruunua.

Oslo 28.4.2014

Pohjoismaisia institutionaalisia sijoittajia pääomasijoittajien ja johdon omistuksen rinnalle.

Visma Group Holdings ("Visma"), Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja palvelujen tarjoaja, jonka arvo on 21 miljardia Norjan kruunua, ilmoitti tänään, että sen omistusrakenne koostuu nyt pääomasijoittajien Kohlberg Kravis Roberts ("KKR"), HgCapital ja Cinven yhteisomistuksesta, joista kukin omistaa yhtä suuren osuuden. Lisäksi omistus koostuu Pohjoismaisista institutionaalisista sijoittajista, Ilmarisesta, joka on johtava suomalainen työeläkevakuuttaja ja Storebrandista, joka on johtava Norjalainen henkivakuutus ja eläkesäästämisen yhtiö. Lisäksi Visman johto, sisältäen yli 200 johtajaa, omistaa yhtiöstä osan.

Visman edellinen pääomistaja KKR pienentää 76% osuuttaan omistuksesta, mutta säilyttää merkittävän 31,3% osuuden. HgCapital, joka nyt omistaa 16% osakkeista, myy ne pois ja sijoittaa uudelleen 31,3% osuuden uuden rahaston kautta. HgCapitalin ja KKR:n lisäksi Cinven tulee mukaan uutena sijoittajana 31,3% osuudella. Visman johto omistaa 6% osakkeista. Useat pohjoismaiset institutionaaliset sijoittajat tulevat sijoittamaan yhdessä pääomasijoittajien kanssa.

Visman johto tai strategia ei tule muuttumaan kaupan seurauksena. Uudet omistajat haluavat kehittää Vismaa nykyisen strategian mukaisesti ja jatkaa edelleen nopeaa kasvua. Korkealaatuiset tuotteet ja palvelut, hyvä asiakaspalvelu ja liiketoiminnan tehokkuutta edistävät innovatiiviset pilvipalvelut tulevat säilymään Visman päästrategiana.

Oystein Moan, Visman toimitusjohtaja kertoo:

 "Yhtiömme on todellinen pohjoismainen menestystarina. Olemme rakentaneet vahvat näytöt jatkuvasta liikevaihdon ja voiton kasvusta, jota tukevat pilvipohjaisten yritysratkaisujen ja sähköisten julkishallinnon ratkaisujen tuoteinnovaatiot. Tällainen matka ei ole mahdollista ilman oikeaa omistuspohjaa ja tukea. Olen vakaasti sitä mieltä, että pääomasijoittajien, johtavien institutionaalisten sijoittajien ja Visman johdon omistuksen yhdistelmä palvelee erittäin hyvin tavoitteidemme toteuttamisessa. Olen tyytyväinen pohjoismaisen institutionaalisen sijoittajapohjan kasvavaan rooliin ja sen merkitykseen yhtiömme aseman vahvistajana."

Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 340 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 330 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 5 600 työntekijää, ja vuonna 2013 sen liikevaihto oli 6 500 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Nic Humphries, HgCapitalin johtava partneri ja TMT tiimin johtaja kommentoi:

 "HgCapital on ollut Visman kumppani viimeiset kahdeksan vuotta ja yhtiö on erittäin onnistunut esimerkki sijoituksistamme yrityksiin, joilla on ennustettavissa oleva tuotto ja korkean tason henkistä pääomaa, joka mahdollistaa BKT:n kasvua merkittävästi nopeamman kasvun. Olemme iloisia voidessamme tukea johtoa matkalla eteenpäin."

Henrik Kraft, Partneri, KKR:n Euroopan teknologia- ja telekommunikaatiotiimin ja Pohjoismaisten toimintojen johtaja kertoo: "Øystein Moan ja hänen tiiminsä yksinkertaisesti luovat todellisen Pohjoismaisen voittajan. Olemme ylpeitä voidessamme olla osa tätä matkaa tukemalla tiimiä ja yritystä kaikilla mahdollisilla tavoilla maailmanlaajuisen verkostomme ja teknologiaosaamisemme kautta."

David Barker, Cinven, partneri ja TMT tiimin johtaja sanoo:

 "Visma on suurenmoinen yritys, jota johtaa ensiluokkainen johto. Olemme erittäin innoissamme sijoituksestamme ja tulemme keskittämään tukemme yhtiön kasvuun hyödyntäen merkittävää teknologiaan ja pohjoismaisiin sijoituksiin liittyvää kokemustamme. Visman siirryttyä yksityiseen omistukseen vuonna 2006, on sen johto tehnyt tiivistä yhteistyötä HgCapitalin ja myöhemmin KKR:n kanssa liiketoiminnan kasvaessa orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Tänä aikana Visma on rakentanut vakuuttavat näytöt kasvusta, joka perustuu jatkuviin henkilöstöön, tutkimukseen ja tuotekehitykseen tehtyihin investointeihin. Yli 75 yritysostoa saatiin päätökseen ja kokonaistuotot kasvoivat vuoden 2006 2 306milj. Norjan kruunusta 6 452 milj. Norjan kruunuun vuonna 2013, vuotuisen kasvu ollessa 16%. Käyttökate kasvoi 305 miljoonasta Norjan kruunusta vuonna 2006, 1 325 miljoonaan vuonna 2013 ja vuotuinen kasvu oli 23%. Lisäksi työntekijöiden määrä kasvoi 2 512:sta 5 648:aan tällä nopean kasvun periodilla.  HgCapitalia, KKR:a ja Visman johdon osakkeenomistajia konsultoivat myynnissä ABG Sundal Collier, Morgan Stanley, Schjødt, Simpson Thatcher ja White Case.

Lisätietoja antaa:

Øystein Moan, toimitusjohtaja, Visma AS, +47 920 80 000

Tietoa Vismasta

Visma on johtava yritysohjelmistojen ja palvelujen tarjoaja Pohjoismaissa. Visma koostuu kolmesta divisioonasta; Visma Software SMB, Visma BPO, Visma Software GLA (Government & Large Accounts). Yhtenä harvoista toimijoista Visma yhdistää yritysohjelmistot ja taloushallinnon ulkoistamispalvelut. Visma vahvistaa Pohjoismaista ja Eurooppalaista liiketoimintaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden ollessa yhä suositumpia yhtiön yli 340 000 asiakkaan keskuudessa. Tänään Visma on tunnettu johtavista ohjelmistoratkaisuista ja laadukkaita palveluista sekä tyytyväisistä asiakkaista yhdistettynä taloudellisen vahvuuteen ja vakaaseen kasvuun. Visman tavoitteena on edistää asiakkaidensa tehokkuutta ja kilpailukykyä. Visman pääkonttori sijaitsee Oslossa, Norjassa. Visma-konserni on edustettuna Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Hollannissa, Romaniassa, Liettuassa ja Iso-Britanniassa. Lisätietoja: www.visma.com

Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 340 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 330 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 5 600 työntekijää, ja vuonna 2013 sen liikevaihto oli 6 500 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Tietoa HgCapitalista

HgCapital on toimialaerikoistunut pääomasijoittaja, joka tukee johtoryhmiä kehittämään yrityksistä alansa parhaita. Sen toimialojen asiantuntijatiimit keskittyvät tiettyihin osa-alueisiin ja investointiteemoihin. Siten he tunnistavat ne yritykset, joilla on vakiintunut markkina-asema ja potentiaalia kasvaa nopeammin kuin markkina ja luoda työpaikkoja sekä kasvaa johtaviksi yrityksiksi omilla aloillaan. HgCapitalin omistautunut salkunhoitotiimi tarjoaa johtoryhmille käytännön tukea kasvutavoitteiden saavuttamisessa. HgCapital investoi Länsi-Euroopassa laajeneville toimialoille; TMT, palvelut, teollisuustuotteet, terveydenhuolto ja uusiutuva energia. Lontoossa ja Münchenissä sijaitseva HgCapital hallinnoi yli 5 miljardin punnan arvosta maailman johtavia institutionaalisia ja yksityisiä sijoituksia. Lisätietoja: www.hgcapital.com.

Tietoa KKR:stä

KKR on johtava maailmanlaajuinen investointipankki, joka hallinnoi eri omaisuuslajeja, kuten pääomasijoittaminen, energia-, infrastruktuuri-, kiinteistö-, luotto- ja hedge-rahastot. KKR:n tavoitteena on saada aikaan merkittäviä sijoitustuottoja hillityn ja kurinalaisen investointilähestymisen kautta, työllistäen huippuammattilaisia sekä edistäen kasvua ja luoden lisäarvoa voimavarojaan hyödyntäen. KKR sijoittaa oman pääoman rinnalla yhteistyökumppaneidensa pääomaa ja luo siten pääomaliiketoimintansa kautta liiketoimintamahdollisuuksia muille yrityksille. Lisätietoja: KKR & Co LP (NYSE: KKR) KKR:n verkkosivuilla osoitteessa www.kkr.com.

Tietoa Cinvenistä

Cinven on johtava eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt Eurooppalaisiin maailmanluokan yrityksiin. Sen rahastot sijoittavat kuudelle avainalalle: yrityspalvelut, rahoituspalvelut, terveydenhuolto, teollisuustuotteet, kuluttajateknologia, teknologia ja media sekä telekommunikaatio (TMT). Cinven sijoittaa yhtiöihin, joiden merkittävä Eurooppalainen liiketoiminta vaatii 100 miljoonan euron tai sitä suuremman pääomasijoituksen. Yhtiön erityisosaamista ja keskittymistä Eurooppaan täydentää mahdollisuus hyödyntää maailmanlaajuisia kasvumahdollisuuksia yhtiön Aasian toimiston kautta. Lisätietoja osoitteessa: www.cinven.com

Visman, HgCapitalin, KKR:n ja Cinvensin verkkosivustojen sisältö eivätkä verkkosivujen hyperlinkit (tai muut verkkosivustot) ole osa tätä tiedotetta.

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoten ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT ratkaisuja sekä IT projekti- ja konsultointipalveluita. Visma digitalisoi liiketoimintaprosesseja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin asiakkaille. 340 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina ostaa yli 330 000 asiakasta. Visma-konsernissa on yli 6 100 työntekijää ja vuonna 2013 sen liikevaihto oli 6 500 miljoonaa Norjan kruunua. Suomessa Vismalla on yli 900 henkilöä ja yli 50 000 asiakasta. Lisää tietoa yrityksestä: www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland