Ohita
Visma on valittu TE-digi-hankkeen asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämiskumppaniksi.
Visma on valittu TE-digi-hankkeen asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämiskumppaniksi.

Tiedote -

Visma valittu kumppaniksi kehittämään tulevaisuuden työ- ja elinkeinopalveluja

ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA on valinnut Vismaan kuuluvan Digital Illustratedin ja Visma Consultingin Suomen työvoimahallinnon uudistamiseen tähtäävän TE-digi-hankkeen asiakkuudenhallintajärjestelmän kehittämiskumppaniksi.

Asiakkuudenhallinnan kehittämisen projektissa suunnitellaan ja toteutetaan Microsoft Dynamics 365 -teknologiaan pohjautuva tietojärjestelmä, jonka avulla tullaan ohjaamaan ja seuraamaan työnhakijoiden asiakkuuden koko elinkaarta. Ratkaisun tavoitteena on sujuvoittaa erityisesti työnhakuun liittyviä ja työnhakijoiden työllistymistä tukevia käsittelyprosesseja parantaen samanaikaisesti virkailijoiden ja työnhakijoiden palvelukokemusta. Projektin työkalupakki pitää sisällään mm. palvelumuotoilua, integraatioita, prosessiautomaatiota ja tekoälyä, joita hyödyntämällä pyritään vähentämään työllistymisen esteitä ja nopeuttamaan työnhakijoiden työllistymistä.

Digital Illustratedin ja Visma Consultingin konsulteista koostuva tiimi työskentelee KEHA-keskuksen asiantuntijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä projektin aikana. Visman konsulttitiimi suunnittelee ja kehittää ratkaisua hyödyntäen ja mukauttaen Microsoft Dynamics 365 -tuotealustaa. KEHA-keskus päätyi Dynamics 365 -alustaan erityisesti sen kattavien asiakkuuksien, hallinnan toiminnallisuuksien ja järjestelmän muokattavuuden sekä integraatiomahdollisuuksien myötä.

"Työnvälityksen kehittäminen digitalisoinnin keinoin on yksi hallituksen kärkihankkeen tavoitteista. Tulevien kasvupalvelujen henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden asiakkuusprosesseja ohjaava asiakkuudenhallintajärjestelmä tulee olemaan keskeisessä roolissa Suomen työnvälityksen digitalisoinnissa. Etsimme vahvaa ja ketterää kumppania, jolla on kyky sitoutua hankkeen edellyttämään monivuotiseen transformaatioon tavoitteiden saavuttamiseksi. Digital Illustrated ja Visma Consulting vakuuttivat osaamisellaan ja referensseillään, ja yhteistyömme on käynnistynyt onnistuneesti kuluneen kesän aikana", kertoo TE-digin hankejohtaja Mikko Rantahalme.

Asiakkuudenhallintaratkaisun kehittäminen alkoi toteutusta valmistelevalla vaiheella huhtikuussa 2018 ja varsinaiseen ketterän kehitysmenetelmän periaatteiden mukaiseen toteutusvaiheeseen siirryttiin kesäkuun alussa. Koska projekti on osa laajempaa TE-digi-hankekokonaisuutta, tulevat hankkeen eri projektien välinen koordinointi ja hankkeen kokonaisvaltainen ohjaus olemaan merkittävässä roolissa onnistumisen varmistamiseksi. Kokonaisuuden hallintaan hankkeessa tullaankin ottamaan käyttöön SAFe (Scaled Agile Framework) -menetelmäkehikko koko hankkeen ketteröittämiseen. Asiakkuudenhallintaratkaisun tuotannollisen käyttöönoton ajankohta on vuoden 2021 alussa maakuntauudistuksen yhteydessä.

Hanke vahvistaa KEHA:n ja Visman laajaa jo vuosia jatkunutta yhteistyötä. "Visman kanssa toteutetut sovellus- ja ratkaisukehityshankkeet ovat vastanneet KEHA-keskuksen ja asiakkaidemme tarpeita. Yhteistyön pitkäjänteisyys ja laadukkaat toimitukset kertovat toimittajayhteistyömallin toimivuudesta ja toimittajan korkeasta asiantuntijuudesta ja ketteristä prosesseista", KEHA-keskuksen ryhmäpäällikkö Kai Pirttijärvi kertoo.

"Yhteistyössä KEHA-keskuksen ja heidän asiakkaidensa kanssa olemme päässeet toteuttamaan kansallisesti merkittäviä ja laajasti näkyviä ratkaisuja Suomessa sekä siten vahvistamaan Visman roolia skandinavian johtavana julkisen sektorin digitalisaation asiantuntijaorganisaationa", kertoo liiketoimintajohtaja Mika Rahkolin Vismalta.

Lisätietoa TE-digi-hankkeesta:
TE-digi-hanke vie TE-palvelut tulevaisuuteen

Lisätietoja:
Petri Lillberg, toimitusjohtaja, Visma Consulting Oy, +358 40 577 7014
Mikko Rantahalme, TE-Digi hankejohtaja, KEHA-keskus, +358 295 020 306

Visma Consulting Oy
Visma Consulting on IT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat palvelumuotoilu, digitaaliset palvelut, räätälöidyt IT ratkaisut ja tiedolla johtaminen. Yhtiön asiakaskuntana on suomalaiset suuryritykset sekä julkinen sektori. Visma Consultingin suomen liikevaihto vuonna 2017 oli 36 miljoonaa euroa ja sen asiakashankkeissa työskentelee lähes 350 henkilöä. Yhtiön toimistot ovat Helsingissä, Tampereella, Lappeenrannassa ja Jyväskylässä. Visma Consulting on osa pohjoismaista Visma-konsernia. Lisätietoja: www.vismaconsulting.fi.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 800 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Visma-konsernissa on 7 150 työntekijää, ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli 9 146 miljoonaa Norjan kruunua (n. 964 milj. euroa). Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 800,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services. The group has 7 150 employees and its net revenue amounted to NOK 9 146 million in 2017. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland