Ohita
Visma tukee rakennusalan digitalisoitumista laajalla toimialaratkaisulla

Tiedote -

Visma tukee rakennusalan digitalisoitumista laajalla toimialaratkaisulla

Raportointivelvoitteet ovat vauhdittaneet rakennusalan digitalisoitumista viime vuosina. Visma on mukana tukemassa digitaalisten työkalujen hyödyntämistä työmaiden johtamisen, raportoinnin, hallinnan ja turvallisuuden osalta. Kasvava ratkaisutarjontamme varmistaa sopivat ratkaisut kaiken kokoisille toimijoille.

Rakennusala on suuri toimiala ja merkittävä osa kansallisvarallisuudestamme on kiinteistöissä. Rakennusalan näkymätkin ovat taas positiiviset, nyt rakennetaan enemmän kuin pitkään aikaan. Valtiovarainministeriön mukaan rakentamisen määrä kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.

“Rakennusala on Vismalle tärkeä toimiala. Kasvatamme ja kehitämme rakennusalan toimialaratkaisuamme jatkuvasti, jotta voimme tarjota digitaalisia työkaluja mahdollisimman laajasti eri kokoisten rakennusalan toimijoiden tarpeisiin”, kertoo Visma Software Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Raportointivelvoitteet vauhdittamassa rakennusalan digitalisoitumista

Toimet harmaan talouden torjumiseksi ovat vauhdittaneet rakennusalan digitalisoitumista. Virannomaismääräykset velvoittavat rakennusalan toimijoita raportoimaan henkilöstöön ja työmaahan liittyvistä asioista esimerkiksi veroviranomaisille. Myös alueviranomaiset keräävät tietoa työmaan toiminnasta.

“Työajanhallinta on tärkeä osa-alue rakennusalan digitalisoitumisessa. Ajan säästö, hallinnan helppous, tiedon ajantasaisuus, kulunseuranta ja erilaisten päivärutiinien hoito ovat ehdottomia digisovellusten etuja. Ne lisäävät tuottavuutta, työturvallisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämän lisäksi verottaja vaatii tuntiraportoinnin sisällyttämistä osaksi työmaaseurantaa. Visman työajanhallintajärjestelmästä tieto ei mene vain verottajalle vaan myös palkka- ja laskutusjärjestelmiin, mikä tehostaa palkanmaksuprosessia ja laskutusta", sanoo kehityspäällikkö Pekka Kinnunen.

Rajapinnat varmistavat tiedon liikkumisen järjestelmien välillä

Joulukuussa 2016 Visma osti rakennusalan digitaalisia ratkaisuja tarjoavan Movenium Oy:n ja toukokuussa 2017 Megaflex Oy:n, joka on teolliseen internetiin (Internet of Things, IoT) pohjautuvien kulunhallintaratkaisujen kehittäjä erityisesti turvallisuusalalla.

Moveniumin työmaajärjestelmä on moderni ja helppokäyttöinen palvelu, joka digitalisoi työmaiden johtamisen, raportoinnin sekä hallinnoinnin. Moveniumin tuotteeseen kuuluu ratkaisut työajanseurantaan, kulunseurantaan, verottajaraportointiin sekä lisäksi erityisesti pääurakoitsijoille työmaapäiväkirja, TR/MVR-mittarit sekä perehdytykset. Lisäksi palveluun voi asiakas luoda myös omia lomakkeita. Se toimii myös niille rakennusliikkeen työntekijöille jotka eivät työskentele työmaalla. Työajanhallinta on nyt liitetty osaksi Visman toimialaratkaisua ja siitä löytyy rajapinnat muihin Visman järjestelmiin sekä EVRY Jydacom taloushallinnon järjestelmään.

Megaflex varmistaa työmaan turvallisuuden kulunhallinnan osalta ja hyödyntää työturvallisuuslain mukaista henkilötunnistetta, Valttikorttia, työntekijän avaimena ja kulunvalvonnan seurannassa. Kulkua voidaan myös seurata uudenaikaisesti Megaflex-mobiiliratkaisun avulla. Megaflex-kulunvalvontajärjestelmästä siirtyy tiedot suoraan muun muassa Visman toiminnanohjausjärjestelmään.

Pienempien urakoitsijoiden on mahdollista hyötyä Visman ratkaisuista myös tilitoimistokumppanin kautta, jolloin tilitoimisto hoitaa raportoinnit verottajalle sekä laskee palkat ja tuloslaskelmat.

Asiakkaina merkittäviä rakennusalan toimijoita

“Rakennusalan merkittävimmät toimijat ovat jo valinneet Visman. Visma Megaflexin asiakkaita ovat muun muassa SRV, YIT ja Lemminkäinen. Moveniumin asiakaskuntaan kuuluvat esimerkiksi TerraWise ja Delete. Kehitämme jatkuvasti uusia sovelluksia ja näistä esimerkkinä automaattisesti toimiva kulunseuranta, jota ovat pilotoineet jo useat rakennusalan toimijat kuten YIT, NCC ja Fira. Etsimme myös yritysostojen kautta uusia ratkaisuja täydentämään rakennusalan tarjontaamme”, kertoo Visma Software Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Lisätietoja:
Juha Mäntylä, toimitusjohtaja, Visma Software Oy, +358 400 406 767

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 760 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 6 600 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua (n. 850 milj. euroa). Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 760,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 6 600 employees and its net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland