Ohita
Visma Services Oy aloittaa Assetti-palvelun jälleenmyynnin

Tiedote -

Visma Services Oy aloittaa Assetti-palvelun jälleenmyynnin

NastaTechnologies Oy ja Visma Services Oy ovat sopineet kiinteistöomaisuuden ja -varainhoidon raportointiratkaisun Assettin jälleenmyynnistä Suomen markkinoilla. Assettin ja Visma Servicesin yhteistyö tähtää tehokkaampaan kiinteistöomaisuuden raportointiin.

AssettiTM tarjoaa kiinteistösijoittajille ja varainhoitoyhtiöille modernin työkalun salkun, kiinteistövarallisuuden, vuokralaissuhteiden ja kiinteistöraportoinnin hallintaan. Pilvipalvelun avulla kiinteistösijoittajat voivat tuoda monituottajaympäristönsä tietovirrat yhteen sovellukseen, jota voidaan käyttää budjetoinnista vuokrauksen tukeen. Visma Services Oy on taloushallinnon palveluyritys, joka tarjoaa myös järjestelmäratkaisuja sekä toimialakohtaisia kokonaisratkaisuja. Yhteistyön myötä Visma Services toimii kiinteistösijoittajille ja –rahastoille suunnatun Assetti-raportointityökalun jälleenmyyjänä. Visma Services toimittaa järjestelmän asiakkailleen palveluna ja toimii konsulttina koko prosessissa aina käyttöönotosta integraatioihin ja käyttökoulutukseen asti.

Yhteistyön kautta asiakkaat saavat integroidun ja testatun kokonaisuuden edistämään kiinteistöjohtamisen tehokkuutta. Tehokkaat prosessit yhdessä Visman asiantuntijoiden kanssa muodostavat toimivan kokonaisratkaisun kiinteistöomaisuuden ja -varainhoidon hallintaan sekä raportointiin.

Sari Lindén, Visma Real Estate palveluiden johtaja, kertoo yhteistyön kautta laajentavansa kiinteistösijoittajien ja –rahastojen työkaluksi kehitettyä Visma Real Estate palvelukokonaisuutta kiinteistöomaisuuden ja -varainhoidon raportointiin. ”Assetti tarjoaa kanavan raportointipalveluiden tuottamiseen ja asiakkaillemme selkeän helppokäyttöisen työkalun kiinteistötalouden haasteisiin salkunhallinnasta kiinteistön avaintunnuslukujen raportointiin. Tavoitteenamme on, että asiakkaamme saavat parempaa informaatiota päätöksentekonsa tueksi ja voivat keskittää oman aikansa kiinteistöjen kehittämiseen ja tuottojen maksimointiin.”

Hannu Rantanen, Assetti-palveluita kehittävän Nasta Technologies Oy:n toimitusjohtaja, korostaa Visma Servicesin osaamista kiinteistöalan ja teknologian yhdistämisessä. ”Visman taloushallinnonpalvelut ja toiminnanohjausratkaisut kiinteistösektorille luovat hyvän pohjan automatisoinnille ja tehokkaalle raportoinnille. Tulevaisuudessa pilvipalveluiden rooli on keskeinen, kun rakennetaan moderneja toiminnanohjausratkaisuja. Olemme keskittyneet kehittämään kiinteistöomaisuuden ja -varainhoidon ratkaisuja sekä tarjoamaan niitä yhdessä alan johtavien toimijoiden kanssa.”

Lisätietoa Assettista:

www.assetti.pro

Lisätietoa Nasta Technologies Oy:stä:

Nasta Technologies Oy on suomalainen kasvuyritys, joka tarjoaa Assetti-pilvipalvelua kiinteistöomaisuuden hallintaan. AssettiTM yhdistää helpon käytettävyyden, tiedon visuaalisuuden ja uusimmat teknologiat, joiden avulla tarjoamme asiakkaillemme elämyksellisiä ja mieleenpainuvia hetkiä päivittäisen työn ääressä. Yhteistyö ja läpinäkyvyys kiinteistövarainhoidon prosesseissa yhdessä kiinteistödatan visualisoinnissa helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoa. AssettiTM on Nasta Technologies Oy:n rekisteröimä tavaramerkki.

Lisätietoa Visma Services Oy:stä:

Visma Services Oy on auktorisoitu taloushallinnon sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluyritys, joka on erikoistunut laadukkaisiin ulkoistamispalveluihin. Visma Services Oy on osa kansainvälistä Visma-konsernia, joka on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen ja -palveluiden tarjoaja. Yhdistämme asiantuntijapalvelun johtaviin sähköisiin ohjelmistoratkaisuihin. Visma Servicesillä työskentelee yli 500 taloushallinnon asiantuntijaa.

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT projekti- ja konsultointipalveluita. Visma digitalisoi liiketoimintaprosesseja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin asiakkaille. Pohjois-Euroopassa 400 000 asiakasta käyttää Visman tuotteita ja palveluita, jonka lisäksi 330 000 asiakasta käyttää Vismaa hosting-partnerina. Visma-konsernissa on 6 700 työntekijää ja vuonna 2014 sen liikevaihto oli 835 miljoonaa euroa. Suomessa Vismalla on 1000 työntekijää ja yli 50 000 asiakasta. Lisää tietoa yrityksestä: www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland