Ohita
Hätäkeskuslaitos on valinnut Visman kumppaniksi työvuorosuunnittelun kehityshankkeeseen
Hätäkeskuslaitos on valinnut Visman kumppaniksi työvuorosuunnittelun kehityshankkeeseen

Tiedote -

Visma kumppaniksi Hätäkeskuslaitoksen työvuorosuunnittelun kehityshankkeeseen

Henkilöstöhallinnan ja opetushallinnon sähköisiin ratkaisuihin erikoistunut ohjelmistotalo Visma Enterprise Oy on sopinut työvuorosuunnitteluratkaisun toimittamisesta Hätäkeskuslaitokselle. Työvuorosuunnittelun kehityshanke tähtää parempaan työssäjaksamiseen ja palvelutasoon.

Hätänumeroon vastataan vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Hätäkeskuspäivystäjien työvuorot ovat olleet pääasiassa 12 tunnin mittaisia, mitkä on koettu hankaliksi sekä työn tekemisen että resurssien kohdentamisen kannalta. Nyt 12 tunnin työvuoroista ollaan siirtymässä joustavampaan työvuoromalliin, mikä mahdollistaa työssä jaksamisen tukemisen sekä henkilöstöresurssien entistä paremman kohdentamisen työn tarpeen mukaisesti.

Työvuorosuunnittelun kehityshankkeen projektipäällikkö Sauli Jalonen kertoo, että hätäkeskuspäivystäjän työ on vaativaa vuorovaikutukseen perustuvaa tietotyötä, mikä vaatii hyvää keskittymistä, paineensietokykyä ja reagoimista yllättäviin tilanteisiin. Se voi olla haastavaa pitkissä, 12 tunnin työvuoroissa.

“12 tunnin työvuorot ovat monille liian pitkiä työn tekemisen ja jaksamisen kannalta. Pitkät työvuorot myös vaikeuttavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista, mikä vaikuttaa paljon työtyytyväisyyteen - onhan kyse ihmisten elämänrytmistä”, toteaa Jalonen.

Nyt asiaan on tulossa muutos, kun Hätäkeskuslaitoksessa on päätetty kehittää työvuorosuunnittelua. Visman Numeron-järjestelmän käyttöönoton myötä hätäkeskuspäivystäjä voi vaikuttaa omiin työvuoroihinsa työvuorotoiveiden kautta Hätäkeskuslaitoksen sisäisten pelisääntöjen mukaisesti. Jatkossa tiukasta vuorokierrosta luovutaan ja pyritään työn tarpeen ja työntekijän toiveet huomioon ottavaan työvuororakenteeseen. Myös palvelutason ylläpitäminen hyvällä tasolla edellyttää resurssien entistä parempaa kohdentamista.

“Me vismalaiset olemme iloisia saadessamme olla mukana tukemassa Hätäkeskuslaitosta näin laajassa muutoshankkeessa. Rakennamme yhdessä palvelukokonaisuutta, josta tulee hyötymään niin työntekijät, johto kuin kansalaisetkin”, Visma Enterprisen projektipäällikkö Pia Fredriksson kertoo.

“Henkilöstöresurssien kohdentaminen on hankalaa tasamittaisissa vuoroissa, koska hätäpuheluiden määrä vaihtelee suuresti vuorokauden eri aikoina. Joustavampi työvuorosuunnittelu mahdollistaa entistä yksilöllisemmät työvuorot sekä työajan paremman kohdentamisen puhelumäärien mukaan. Näin voimme entistä paremmin varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi paikalla silloin kun tarvitaan”, Jalonen sanoo.

Työvuorot suunnitellaan verkottuneesti - samalla jokainen huomioidaan yksilönä

Kehityshankkeessa Hätäkeskuslaitoksessa otetaan käyttöön Visman työvuorosuunnittelun Numeron-järjestelmä. Uudella järjestelmällä voidaan suunnitella verkottuneesti yksilöllisempiä työvuoroja ja kohdentaa jaksotyön työaikaa entistä tehokkaammin.

Visma Enterprisen projektipäällikkö Pia Fredriksson sanoo, ettei tässä kehitysprojektissa ole kyse pelkästä työvuorosuunnittelusta, vaan kokonaisvaltaisesta työvoiman hallinnan ohjauksesta.

“Projektin yhteydessä kehitetään organisaation toimintaa ja pohditaan miten työtä voidaan tehdä entistä paremmin, kokonaisuus huomioiden. Kyse on uuden työvoiman hallinnan järjestelmän käyttöönoton lisäksi johtamisen kehittämisestä ja toimintatapojen muuttamisesta”, Fredriksson kertoo.

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöpäällikkö Antti Koskela kertoo, että työvuorosuunnittelulla on merkittävät vaikutukset työhyvinvointiin.

“Vuorotyön tekeminen on haasteellista, ja työnantajan on tuettava sen tekemistä. Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan parantaa palvelutasoa, tasata työkuormitusta, lisätä työvuorosuunnittelun avoimuutta ja työn hallinnan tunnetta sekä helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Pidän tätä projektia siis erittäin tärkeänä ja uskon, että se voi parantaa merkittävästi henkilöstömme työhyvinvointia ja sitä kautta vähentää sairauspoissaoloja”, Koskela sanoo.

Lisätietoja:
Pia Fredriksson, Project Manager, Visma Enterprise Oy, 0503252591
Sauli Jalonen, Kuopion hätäkeskuksen apulaispäällikkö, 0295481432
Antti Koskela, Henkilöstöpäällikkö, 0295481372

Hätäkeskuslaitos
Hätäkeskuslaitos (112.fi) on vuonna 2001 perustettu sisäministeriön alainen valtakunnallisesti verkottunut virasto, jonka toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Turussa, Porissa, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Virasto tuottaa hätäkeskuspalveluita pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimelle sekä Rajavartiolaitokselle koko manner-Suomessa. Hätäkeskuslaitoksen johtajan alaisuudessa toimii kolme osastoa; ohjaus ja ennakointi, hätäkeskuspalvelut sekä tekniset palvelut. Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa työskentelee noin 600 henkilöä, joista noin 500 operatiivisessa hätälinjassa. Hätäkeskuslaitosta tulosohjaa sisäministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Toiminnasta säädetään lailla ja asetuksella hätäkeskustoiminnasta.

Visma Enterprise Oy
Visma Enterprise Oy tarjoaa monipuolisesti henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä opetushallinnon sähköisiä palveluita. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1200 asiantuntijaa. https://www.visma.fi/enterprise/

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, jotka yksinkertaistavat ja digitalisoivat keskeisiä liiketoimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Benelux-maissa. Yli 9500 työntekijää, yli 1 000 000 asiakassopimusta ja 1,2 mrd. euron liikevaihto vuonna 2018 tekevät Vismasta yhden Euroopan johtavista ohjelmistoyhtiöistä. www.visma.fi

Suomessa jo yli 1200 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaitaan pysymään askeleen edellä ohjelmistoratkaisujen ja IT-konsultoinnin avulla.

Kotisivu: visma.fi.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland