Ohita
Vantaan kaupunki kehittää sähköistä asiointia avoimen lähdekoodin mallilla

Tiedote -

Vantaan kaupunki kehittää sähköistä asiointia avoimen lähdekoodin mallilla

Vantaan kaupunki vie kuntalaisten asiointipalvelut sähköisiksi IT-konsultointia ja ohjelmistoratkaisuja tarjoavan Visma Consultingin toimittaman sähköisen asiointipalveluratkaisun avulla. Avoimeen lähdekoodiin perustuvan ratkaisun kautta kuntalaisten palvelut viedään verkkoon, jossa asioinnin kaupungin kanssa voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Vantaalla on käytössä yli sata erilaista lomakepohjaista palvelua ja vuodessa kaupunki käsittelee kymmeniä tuhansia hakemuksia ja anomuksia. Palveluiden sähköistäminen pienentää niiden käsittelyyn käytettyä aikaa ja kustannuksia huomattavasti. Toimitettu ratkaisu on toteutettu avoimen lähdekoodin periaatteella, jolloin ratkaisua varten tehty kehitystyö on myös esimerkiksi muiden Suomen kaupunkien käytettävissä. Tämä mahdollistaa yhteistyön kaupunkien tietojärjestelmien kehityksessä ja säästää kustannuksia, sillä jokaisen tahon ei tarvitse kehittää samoja järjestelmiä uudestaan.

Visma Consulting on toimittanut Vantaalle hankkeessa käytettävän asiointiratkaisun ja tammikuussa järjestetyssä kilpailutuksessa Vantaan kaupunki valitsi Visma Consultingin sähköisten asiointipalveluiden integraattoriksi vuosiksi 2017 - 2021. Samalla sopimuksella Visma Consulting toimittaa myös asiantuntijoita Vantaan kaupungin palveluväylän toteuttamiseen.

”Vantaa panostaa paljon kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden sähköistämiseen. Palveluiden suunnittelu tehdään osallistaen kansalaisia suunnittelutyöhön siten, että ratkaisuista tulee mahdollisimman helppokäyttöisiä ja kansalaisten tarpeet huomioivia. Vantaa on valinnut avoimen lähdekoodin mallin hankkeeseen, koska haluamme, että meillä tehty työ on hyödynnettävissä myös laajemmin Suomen kuntakentässä”, kommentoi Vantaan kaupungin tietohallinnosta hankepäällikkö Kristiina Ahtiainen.

”Vantaa on selkeä edelläkävijä Suomen kaupungeista sekä palveluiden sähköistämisessä, että avoimen lähdekoodin hyödyntämisessä. Uskomme, että Vantaan valitsema malli on tulevaisuutta myös muissa Suomen kaupungeissa. Olemme erittäin tyytyväisiä, että saamme olla tarjoamassa palveluita Vantaalle heidän kehityshankkeissaan”, kertoo Visma Consultingin toimitusjohtaja Petri Lillberg.

Lisätietoja:

Vantaan kaupunki
Tietohallinto
Hankepäällikkö Kristiina Ahtiainen
tel. +358 404153797
kristiina.ahtiainen@vantaa.fi

Visma Consulting Oy
Toimitusjohtaja Petri Lillberg
p. +358 40 577 7014
petri.lillberg@visma.com

Visma Consulting
Visma Consulting on IT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat sähköinen asiointi, asian- ja dokumentinhallinta, CRM ratkaisut, portaalit ja kollaboraatioratkaisut sekä business intelligence konsultointi. Yhtiön asiakaskuntana on suomalaiset suuryritykset sekä julkinen sektori. Visma Consulting suomen liikevaihto vuonna 2016 oli noin 18 miljoonaa euroa ja sen asiakashankkeissa työskentelee noin 200 henkilöä. Yhtiön toimistot ovat Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Jyväskylässä. Lisätietoja www.vismaconsulting.fi.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 500 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 5 500 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 500,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 5 500 employees and its net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland