Ohita
Uusi sähköinen liiketoimintasuunnitelma-alusta yrityksen perustamisen tueksi

Lehdistötiedote -

Uusi sähköinen liiketoimintasuunnitelma-alusta yrityksen perustamisen tueksi

Pienyritysten liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut ohjelmistotalo Visma Passeli Oy on tuonut sähköisen ja maksuttoman liiketoimintasuunnitelma-alustan kaikkien yrityksen perustamista suunnittelevien käyttöön.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen opas, jota tarvitaan menestyvän yritystoiminnan käynnistämiseen. Sen avulla tuleva yrittäjä pystyy suunnittelemaan jäsentyneesti perustettavan yrityksen toimintaa ja kannattavuutta. Suunnitelma auttaa näin välttämään virheet toiminnassa ja lisää onnistumisen todennäköisyyttä. Liiketoiminnan rahoittajat edellyttävät aina selkeää liiketoimintasuunnitelmaa, joka osoittaa yritystoiminnan olevan harkittu ja sen tulevaisuus suunniteltu.

Visman lanseeraama sähköinen liiketoimintasuunnitelma-alusta on ilmainen ja avoin kaikille yrityksen perustamisesta kiinnostuneille. Suunnitelma auttaa seuraamaan toimintaa ja selvittämään mitä on tehty ja mitä tulee vielä tehdä. Sen avulla tunnistetaan suurimmat haasteet, pohditaan yrityksen kuluja, talouden järjestämistä ja myyntitavoitteita sekä sitä, miten asiakkaita lähestytään. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja ylläpitäminen Visman alustalla on helppoa ja suunnitelmasta saa selkeän tulosteen, minkä voi esittää esimerkiksi pankissa.

“Tavoitteenamme on tukea yrittäjiä jo yrityksen suunnitteluvaiheesta lähtien. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ohjaa tulevaa yrittäjää suunnittelemaan ja linjaamaan yrityksen menestyksen kannalta kriittisiä asioita. Tästä syystä halusimme tarjota käyttäjälähtöisen ja maksuttoman liiketoimintasuunnitelma työkalun, joka on kaikkien vapaassa käytössä”, kertoo Visma Passelin Oy:n toimitusjohtaja Terhi Karasjärvi.

Yhdeksän kymmenestä kokee liiketoimintasuunnitelman hyödylliseksi

Liiketoimintasuunnitelma-alusta julkaistiin huhtikuussa 2017 ja lokakuun puoleenväliin mennessä sen kautta oli aloitettu lähes 700 liiketoimintasuunnitelmaa. Suunnitelman laatijoista 411 henkilöä suunnittelee yritystoiminnan aloittamista, 168 on opiskelijoita ja 116 henkilöä on jo aloittanut liiketoiminnan.

Saamamme palautteen perusteella yhdeksän kymmenestä kokee liiketoimintasuunnitelman hyödyllisenä. Palautekyselyymme vastanneista liiketoimintasuunnitelman tekijöistä 32 prosenttia on 33-41-vuotiaita ja 26 prosenttia 18-25-vuotiaita. Eniten liiketoimintasuunnitelmaa on tähän mennessä tehty Pirkanmaalla ja Uudellamaalla (molemmissa 21 prosenttia vastanneista). Vastaajat kokivat, että liiketoimintasuunnitelma auttaa eniten yritysidean suunnittelussa, asiakaskohderyhmän hahmottamisessa ja markkinoinnin suunnittelussa.

“On hienoa nähdä, että yrittäjyys kiinnostaa nuoria. Uudet sukupolvet arvostavat vapautta ja yrittäjyys voi olla monelle houkuttelevampi vaihtoehto kuin toiselle työskentely. Nuoret osaavat myös tehokkaasti hyödyntää verkon työkaluja, joten modernille liiketoimintasuunnitelma-alustalle on kysyntää”, Karasjärvi toteaa.

Hyvä suunnittelu auttaa menestymään

Syyskuussa Visma julkaisi Aloittavien yritysten menestystekiiät 2017 -raportin, jonka mukaan 55 prosenttia yrittäjistä tekevät liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelmallisuuden tärkeys yrityksen menestykselle tulee esiin kyselyyn vastanneiden jakamissa vinkeissä, mutta silti monet yrittäjät vaikuttavat keskittyvän lähinnä arjen miettimiseen yrityksen ydinasioiden kuten asiakasvirtojen, pitkäaikaisen rahoituksen ja myynnin suunnittelun jäädessä taka-alalle.

“Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan yli 280 000 yritystä. Niistä 99,8 % on pieniä ja keskikokoisia eli alle 250 henkilöä työllistäviä. Pk-yrityksissä työskentelee 65 prosenttia yksityisen sektorin henkilöstöstä ja ne tuottavat yli puolet yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Pk-yritykset ovat siis kansantaloudellisesti hyvin merkittäviä. Kuitenkin tilastojen mukaan jopa puolet yrityksistä lopettavat tai ajautuvat konkurssiin ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Kunnollisen liiketoimintasuunnitelman avulla vältettäisiin kalliit oppitunnit ja osattaisiin keskittää rajalliset resurssit paremmin”, toteaa Karasjärvi.

Liiketoimintasuunnitelman löydät täältä: www.visma.fi/passeli/liiketoimintasuunnitelma/

Lisää aiheesta:
Aloittavien yritysten menestystekijät 2017: www.visma.fi/passeli/aloittavienyritystenmenestystekijat/
5 vinkkiä yrityksen perustamiseen: www.visma.fi/blog/5-vinkkia-yrityksen-perustamiseen/

Lisätietoja:
Terhi Karasjärvi, toimitusjohtaja, Visma Passeli Oy, +358 50 325 1199

Visma Passeli Oy
Visma Passeli tarjoaa pk-yrityksille yritystoimintaan tarvittavat ohjelmistot yli 20 vuoden kokemuksella. Visma Passelilta yritys löytää ohjelmistot sähköiseen ajanvaraukseen, kotisivuihin ja verkkokauppaan sekä talous– ja materiaalihallintoon. Toisiinsa integroitavien ohjelmistojen avulla Visma Passeli helpottaa yritysten jokapäiväisiä toimintoja. Yli 30 000 yritystä käyttää Visma Passelin tuotteita kuukausittain. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 900 asiantuntijaa. Kotisivut: visma.fi/passeli.

Linkit

Aiheet


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 760 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 6 600 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 760,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 6 600 employees and its net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Julkaisuun liittyvää sisältöä: