Ohita
Uusi maksuton kirjanpidon sanakirja yrittäjille, liike-elämän ninjoille

Tiedote -

Uusi maksuton kirjanpidon sanakirja yrittäjille, liike-elämän ninjoille

Pienyritysten liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut ohjelmistotalo Visma Passeli Oy on julkaissut uuden kirjanpidon sanakirjan suomalaisille yrittäjille ja opiskelijoille. Sanasto auttaa ymmärtämään taloushallinnon ja kirjanpidon terminologiaa ja helpottaa laajempien kokonaisuuksien hahmottamista.

Uusi sähköinen kirjanpidon sanakirja on kaikille avoin ja vapaasti käytettävissä. Sanakirjasta on helppo etsiä kirjanpidon ja taloushallinnon termejä ja saada niille selkeät kuvaukset. Sanakirja ohjaa käyttäjää löytämään myös muita haettuun sanaan liittyviä käsitteitä, mikä helpottaa kokonaiskuvan muodostamista esimerkiksi perintään tai reskontraan liittyvistä käsitteistä.

“Pilvipalvelu mahdollistaa jatkuvan julkaisusyklin, jossa kaikki sanastoon tehtävät päivitykset ovat jatkuvasti käyttäjien saatavilla. Tulemme laajentamaan sanastoa ja kehitämme palvelua käyttäjiltä saamamme palautteen mukaan. Uskomme, että sanakirja tuo taloushallinnon monimutkaisen sanaston ja terminologian lähemmäksi suomalaista pienyrittäjää. Resurssien puuttuessa, pienyrittäjät joutuvat toimimaan monen alan asiantuntijoina ja he tarvitsevat tukea moninaisen arjen pyörittämiseen. Pienyrittäjä on usein kaikkiosaava ninja – ja tässä haluamme auttaa häntä onnistumaan”, valottaa Visma Passeli Oy:n toimitusjohtaja Terhi Karasjärvi uuden palvelun taustoja.

Ainutlaatuinen palvelu
“Kun idea sanakirjasta syntyi, lähdin tutkimaan verkosta tarjolla olevia vaihtoehtoja. Niitä on niukasti ja termit ovat hajallaan eri lähteissä. Kun etsit vastausta yksinkertaiseen kysymykseen ja päädyt kirjanpitolainsäädäntöön tai Valtiokonttorin sivuille, niin syntyy helposti tunne, että taloushallinto ja kirjanpito ovat vaikeasti lähestyttäviä. Koimme siis tarpeelliseksi luoda helppokäyttöisen ja kattavan työkalun, joka auttaa pilkkomaan laajaa kokonaisuutta helpommin ymmärrettäviin osiin”, sanoo Karasjärvi.

Kirjanpito synnyttää tunteita
Kirjanpito koetaan monesti kauhuna ja pakollisena pahana esimerkiksi liiketalouden opiskelijan tai yrittäjyydestä haaveilevan näkökulmasta. Termejä on paljon ja ne ovat usein ennestään vieraita. Yksinkertaisenkin kirjanpidon ylläpitäminen voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta ja työläältä, jos peruskäsitteet ovat epäselviä. Yrittäjän on kuitenkin hyvä muistaa, että ensisijainen velvollisuus kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimiseen ja tietojen oikeellisuuteen on yrityksellä, joten myös terminologian ymmärtäminen on tärkeää.

“Opiskelijoiden tarinat kirjanpidon tunneilta eivät aina ole mairittelevia. Itselläni oli suuri onni opiskella mahtavan laskentatoimen professorin ja tuntiopettajien johdolla, jolloin syntyi läheinen suhde taloushallintoon. Kannoin pitkään professorilta saamaani kirjanpidon sanastoa mukana ja sain siitä avun moniin epäselvyyksiin termien osalta. Toivon, että opiskelijat ja yrittäjät hyötyvät yhtä paljon lanseeramastamme sanakirjasta”, Karasjärvi kertoo.

Tutustu uuteen kirjanpidon sanakirjaan: www.kirjanpidonsanakirja.fi

Lisää työkaluja yrittäjälle:
Ilmainen liiketoimintasuunnitelma
SWOT-analyysin tekeminen
Vinkkejä yrityksen perustamiseen

Lisätietoja:
Terhi Karasjärvi, toimitusjohtaja, Visma Passeli Oy, +358 50 325 1199

Visma Passeli Oy
Visma Passeli tarjoaa pk-yrityksille yritystoimintaan tarvittavat ohjelmistot yli 20 vuoden kokemuksella. Visma Passelilta yritys löytää ohjelmistot sähköiseen ajanvaraukseen, kotisivuihin ja verkkokauppaan sekä talous– ja materiaalihallintoon. Toisiinsa integroitavien ohjelmistojen avulla Visma Passeli helpottaa yritysten jokapäiväisiä toimintoja. Yli 30 000 yritystä käyttää Visma Passelin tuotteita kuukausittain. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 900 asiantuntijaa. Kotisivut: visma.fi/passeli.

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 760 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 6 600 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua (n. 850 milj. euroa). Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 760,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 6 600 employees and its net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland