Ohita
Tutkimus: IT-yritykset hakevat juuri nyt kasvua - haasteena myynti, tuotteistaminen ja osaajien puute

Tiedote -

Tutkimus: IT-yritykset hakevat juuri nyt kasvua - haasteena myynti, tuotteistaminen ja osaajien puute

Ohjelmistotalo Visma Solutions selvitti asiantuntijayritysten kasvun mahdollisuuksia ja haasteita. Kyselytutkimuksen mukaan 84 % IT-yrityksistä tavoittelee kasvua seuraavan 18 kuukauden aikana. Kasvun haasteina ovat myynti, tuotteistaminen ja osaajien puute. Yritykset aikovat panostaa myyntiin ja markkinointiin.

IT-yritykset näkevät kasvun mahdollisuuksia erityisesti palveluiden selkeässä tuotteistamisessa ja uusien asiantuntijoiden rekrytoinnissa. 86% kertoo rekrytoivansa uusia osaajia seuraavan 18 kuukauden aikana.

“Yritykset ostavat IT-palveluita paljon ulkopuolelta, mikä osaltaan kiihdyttää alan kasvua. Nykypäivänä kaikki kasvavat yritykset hyödyntävät jollain tavalla teknologiaa, ja yritykset ovat valmiita maksamaan toimivista softista enemmän”, sanoo Visma Solutionsin toimitusjohtaja Ari-Pekka Salovaara.

Tutkimuksen mukaan erityisenä haasteena on osaajien puute. 24 % IT-yrityksistä kokee osaajien puutteen suurimmaksi kasvun haasteeksi. Osaajien houkuttelu nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Siihen vaikuttavat paitsi koulutus ja osaajien määrä markkinoilla, myös työnantajan tarjoamat edut, toimivat työkalut ja laadukas johtaminen. “Haasteena on se, että moni IT-yritys on jo huomannut saman ja parhaan työpaikan tittelistä ja sen myötä osaajista on kova kilpailu”, Salovaara tiivistää.

Kehityspanostuksia IT-yritykset kohdentavat erityisesti myyntiin ja markkinointiin. Suomalaisissa ICT-alan yrityksissä haasteena on kuitenkin myyntialoitteellisuuden puute. “Myynnissä on hyvä muistaa olla aktiivinen, vaikka kysyntä on kovaa. Aktiivisuudella voi parantaa myyntihintoja, ja tarjolla on enemmän asiakasprojekteja, joista valita. Reagoimalla vain tuleviin tilauksiin, joutuu kovaan hintakilpailuun”, Salovaara kommentoi.

Palvelutarjooman ja tuotteistamisen kehittäminen on tavoitteena monella IT-yrityksellä. Tämä nousi kyselytutkimuksessa selkeästi yhtenä haasteena niin kannattavuudessa kuin kasvussakin. Salovaaran mukaan tuotteistaminen palvelualalla on toistojen tulos: “Fokusoi tiettyyn asiakasryhmään. Toistojen ja fokusoinnin myötä kertyy osaamista, uskottavia referenssejä ja voitettuja tarjouskilpailuja. Tuotteistaminen tämän pohjalta on helpompaa.”

Visma Solutions toteutti tutkimuksen sähköisenä kyselytutkimuksena joulukuussa 2017. Kysely kohdennettiin suomalaisten asiantuntijayritysten päättäjille. Kyselyyn vastasi 350 asiantuntijayritystä.

Katso koko tutkimusraportti>>

Lisätietoja: 
Ari-Pekka Salovaara, toimitusjohtaja, Visma Solutions, +358 44 056 3966, ari-pekka.salovaara@visma.com

Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Ratkaisuja käyttää Suomessa jo yli 65.000 yritystä. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat taloushallinnon ja toiminnanohjauksen ratkaisu Visma Netvisor, työnohjausratkaisut Visma Severa ja ValueFrame, budjetoinnin ja raportoinnin työkalu Visma Navita, verkkolaskuoperaattorialusta Maventa sekä sähköinen allekirjoituspalvelu Visma Sign. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 900 asiantuntijaa. www.vismasolutions.com

Aiheet


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 760 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 6 600 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua (n. 850 milj. euroa). Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 760,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 6 600 employees and its net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland