Ohita
Perintätutkimus 2017 - kattava tutkimusraportti perinnän kehittämiseen
Perintätutkimus 2017 - kattava tutkimusraportti perinnän kehittämiseen

Tiedote -

Perintätutkimus: Kuusi yritystä kymmenestä hyödyntää perinnän sähköisiä työkaluja - automaatio parantaa merkittävästi perintätulosta

Perintäyhtiö Visma Duetto Oy:n teettämän tutkimuksen mukaan neljä viidestä yrityksestä joutuu perimään saataviaan. Valtaosa yrityksistä lähettää 1-10 prosentista laskuista huomautuksen ja 1-5 prosenttia laskuista menee perintään.

Sähköinen perintä yleistyy niin kuluttaja- kuin yritysperinnässäkin. Kuusi yritystä kymmenestä hyödyntää sähköisiä työkaluja perinnässä. Yritykset, jotka lähettävät paljon laskuja, hyödyntävät myös enemmän automatisoituja maksumuistutuksia. Perintätoimintojen automatisointi parantaa merkittävästi raportointia, vähentää rutiinitöiden määrää ja nopeuttaa maksujen saamista. Maksujen saanti on nopeutunut erittäin paljon tai paljon joka kolmannessa yrityksessä, jotka ovat ryhtyneet hyödyntämään automaatiota ja sähköisiä työkaluja saatavien hallinnassaan.

Asiakkaiden liikkumavara vaikuttaa perintään. Joka kolmannen yrityksen asiakkailla on helppoa vaihtaa toimittajaa. Mitä enemmän asiakkailla on liikkumavaraa, sitä useammin joudutaan maksuista huomauttamaan ja tarvitaan perintää.

Määrätietoinen saatavien hallinnan mittaaminen yhdellä tai useammalla mittarilla tuottaa tulosta. Reilu puolet (58 %) niistä yrityksistä, jotka mittaavat saatavien kiertoa, ovat onnistuneet nopeuttamaan saataviensa kiertoa erittäin hyvin tai hyvin. Kun taloudellisten mittareiden lisäksi on mitattu asiakkaiden käyttäytymistä, jopa kolmessa tapauksessa neljästä on onnistuttu erittäin hyvin tai hyvin nopeuttamaan saatavien kiertoa viime vuoden aikana.

Visma Duetto Oy:n teettämässä perintätutkimuksessa tutkittiin perinnän käyttötapoja sekä perintää hoitavan yrityksen että yritysvelallisen näkökulmista. 

Lisätietoja antavat (For more information, please contact):

Anna Johansén, toimitusjohtaja, puhelin 040 722 3112, anna.johansen@visma.com

Haastattelu- ja materiaalipyynnöt:

Terhi Hakkarainen, markkinointipäällikkö, puhelin 050 442 9699, terhi.hakkarainen@visma.com

Lataa tutkimusraportti: 

https://www.vismaduetto.fi/perintatutkimus/

Linkit

Aiheet


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 500 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 300 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 5 500 työntekijää, ja vuonna 2016 sen liikevaihto oli 7 855 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Visma Duetto Oy on edelläkävijä perinnän SaaS-palveluiden tarjoamisessa. Toiminta perustuu henkilökohtaisten asiantuntijapalveluiden ja luotonhallinnan sähköisten palveluiden yhdistämisessä. Visma Duetto Oy palvelee yli 3 500 asiakastaan yli 40 asiantuntijan voimin Suomessa ja ulkomailla. Kotisivu: vismaduetto.fi

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Liittyvä sisältö

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland