Ohita
Visma Consulting Oy:n toimitusjohtaja Petri Lillberg
Visma Consulting Oy:n toimitusjohtaja Petri Lillberg

Tiedote -

Patentti- ja rekisterihallituksen sovelluskehitys-kumppaniksi valittu Visma Consulting

Patentti- ja rekisterihallitus on valinnut Visma Consulting Oy:n sovelluskehityskumppaniksi vuosille 2016–2020. Sopimus kilpailutettiin Hansel IT konsultointi 2015-2019 puitesopimuksen kautta ja sen arvioitu arvo on 8-12 miljoonaa euroa. Visma Consulting toimittaa PRH:n tuotantojärjestelmien suunnittelun, toteutuksen, testauksen ja sovellustuen sopimuskauden aikana.

”PRH on edelläkävijä palveluiden sähköistämisessä ja modernien teknologioiden hyödyntämisessä tietojärjestelmien kehityksessä. Nyt kilpailutettu kokonaisuus mahdollistaa ketterän ja tehokkaan mallin jatkaa palveluidemme digitalisointia suomalaisen yhteiskunnan käyttöön”, kommentoi tietohallintojohtaja Timo Junnonen Patentti- ja rekisterihallituksesta.

”Visma Consultigilla on pitkä kokemus ketterästä kehityksestä, devops toimintatavasta ja suurien tietojärjestelmäkokonaisuuksien hallinnasta. Sopimuksen myötä pystymme tarjoamaan osaamisemme laajasti PRH:n käyttöön ja olemaan sitä kautta edistämässä kansallisesti tärkeiden sähköisten palveluiden kehittymistä”, kommentoi Visma Consulting Oy:n toimitusjohtaja Petri Lillberg.

Lisätietoja:

Patentti- ja rekisterihallitus

Tietohallintojohtaja Timo Junnonen

tel. +358 40 503 6997

timo.junnonen[at]prh.fi


Visma Consulting Oy

Toimitusjohtaja Petri Lillberg

p. +358 40 577 7014

petri.lillberg[at]visma.com

Lisää tietoa Visma Consulting:sta

Visma Consulting Oy on ICT-konsultointiin ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä palveluyritys, joka kuuluu pohjoismaiseen Visma konserniin. Yrityksen erityisosaamisaluetta ovat sähköinen asiointi, asian- ja dokumentinhallinta, CRM ratkaisut, kollaboraatioratkaisut ja business intelligence-konsultointi. Yhtiön asiakaskuntana on suomalaiset suuryritykset sekä julkinen sektori. Visma Consultingilla on asiakashankkeissa noin 150 henkilöä. Yhtiön toimistot ovat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Lisätietoja www.vismaconsulting.fi


Lisää tietoa Patentti- ja rekisterihallituksesta

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) konserniin. Kaupparekisteri, yrityskiinnitykset, yhdistys- ja säätiöasiat sekä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteri kuuluvat yritykset ja yhteisöt -tulosalueen tehtäviin. Patentit ja tavaramerkit -tulosalue vastaa patenteista, hyödyllisyysmalleista ja intergroiduista piirimalleista sekä tavaramerkeistä ja mallioikeuksista. Tilintarkastajien hyväksynnästä ja valvonnasta vastaa tilintarkastusvalvonta. Lisätietoja www.prh.fi.

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, ulkoistuspalveluita, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 400 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi yli 330 000 asiakasta ostaa Visman tarjoamia ratkaisuja palveluina. Visma-konsernissa on 7 400 työntekijää, ja vuonna 2015 sen liikevaihto oli 8 338 miljoonaa Norjan kruunua. Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. We simplify and digitalize core business processes within the private and public sector. 400,000 customers in Northern Europe utilize our products and services, and an additional 330,000 use us as a hosting partner. We are 7 400 employees and our net revenue amounted to NOK 8 338 million in 2015.

www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland