Ohita
63% vastaajista kertoi, että tilitoimistossa käytettävä ohjelmisto mahdollistaa yhteiskäytön asiakkaan kanssa ja toimii aidosti pilvipalveluna.
63% vastaajista kertoi, että tilitoimistossa käytettävä ohjelmisto mahdollistaa yhteiskäytön asiakkaan kanssa ja toimii aidosti pilvipalveluna.

Tiedote -

​Moderni tilitoimisto -testi avasi tilitoimistojen digitaalista valmiutta

Visma Software Oy:llä on kumppaneinaan noin 1100 tilitoimistoa ympäri Suomea. Halu ymmärtää tilitoimistojen arkea ja heidän asiakkaitaan paremmin synnytti idean Moderni tilitoimisto -testistä. Testin avulla selvitettiin tilitoimistojen ajatuksia digitaalisesta murroksesta ja siitä, missä vaiheessa tätä murrosta tilitoimistot Suomessa tällä hetkellä ovat. 8 kysymystä sisältävään kyselyyn on vastannut jo lähes 600 suomalaista tilitoimistoa.

Tuore tutkimus paljastaa kehityskohdat

Digitalisaatio muuttaa perusteellisesti yritysten rakenteita ja toimintaympäristöä lähes kaikilla toimialoilla. Asiakkaiden muuttuvat odotukset ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet edellyttävät ajan hermolla pysymistä ja perinteisten toimintamallien muuttamista myös suomalaisissa tilitoimistoissa. Taloushallinnon tehostamisen tarpeet ja asiakkaiden tunnistamat teknologian mahdollisuudet haastavat tilitoimistot muuttamaan toimintaansa.

Tuloksista selvisi, että 63 %:lla tilitoimistoista käytössä oleva ohjelmisto on sellainen, että se mahdollistaa tilitoimiston ja asiakkaan yhteiskäytön ja toimii aidosti pilvipalveluna. 46 % vastasi käyttävänsä edelleen useita ohjelmistoja ja 58 %:lla tilitoimistoista työ on pääsääntöisesti vielä manuaalista. 85% vastasi tulkitsevansa asiakkaiden taloudellista tilannetta, mutta vain 48 %:lla asiakkaista on pääsy reaaliaikaiseen tuloslaskelmaan.

Myös tilitoimistojen hinnoittelumalli laahaa edelleen jäljessä. Huimat 86% vastasi hinnoittelun perustuvan edelleen tunti- tai tositemäärään, vaikka pilvipalvelujen tulisi mahdollistaa ohjelmistojen tarjoamisen osana tilitoimiston palvelua ja ohjata hinnoittelemaan kokonaispalvelun kiinteällä kuukausihinnalla. 61% vastasi, että tilitoimiston tavoitteena on siirtää asiakkaat sähköisyyteen, mutta vain 44% kertoi yrityksen tavoitteena olevan hankkia uusia asiakkaita ja kasvua.

Yrittäjä tahtoo tietää taloutensa nykytilan reaaliaikaisesti

Kirjanpitäjän ammatinkuva muuttuu yhä enemmän palveluntarjoajasta asiantuntijuuteen. Perinteisten tilitoimistorutiinien automatisoituessa, odotetaan kirjanpitäjältä yhä enemmän tulosten tulkintaa ja analyysiä asiakkaiden suuntaan. ”Asiakkaan tulisi itse päästä halutessaan näkemään taloutensa sen hetkisen tilanteen. Tähän on asiakkaalla jo selvä tahtotila olemassa, ja jatkossa tämä saattaa muuttua jopa yhdeksi tilitoimiston valintaperusteeksi yrittäjällä. Kirjanpitäjän tehtävänä on tulkita numeroita ja antaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa tietoa, miten reagoida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa”, kuvailee Juha Mäntylä, Visma Software Oy:n toimitusjohtaja”.

”Lähitulevaisuudessa tilitoimistot ovat moderneja järjestelmiään yhä paremmin hyödyntäviä työyhteisöjä, jotka tekevät työtä yhdessä asiakkaidensa kanssa samoilla, selainpohjaisilla ohjelmilla. Tilitoimistot siirtyvät pois perinteisestä rutiinitekemisestä, kuten kuittien käsittelystä ja tiliöinnistä. Sen sijaan ne keskittyvät lisäarvon tuottamiseen asiakkaalleen. Tämä tarkoittaa asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää neuvontatyötä, kassavirran ennustamista ja ongelmien ratkaisemista. Teknologian kehitystä ja sen tuomia muutoksia ei voi pysäyttää ja se tulee nähdä mahdollisuutena ei uhkana. Meille tilitoimistot ovat kumppaneita ja haluamme auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa palveluidemme ja oman tietotaitomme avulla”, kuvailee Visma Software Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Lue lisää tutkimuksen tuloksista

Lisätietoa:

Visma Software Oy

Juha Mäntylä, toimitusjohtaja

juha.mantyla@visma.com

+358 400 406767

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Yrittäjähenkisessä, nopeasti kasvavassa ja kannattavassa konsernissamme työskentelee Pohjoismaissa yli 5500 asiantuntijaa ja palvelemme yli 500 000 asiakasta. Suomessa meitä vismalaisia on jo yli 1000. Asiakkaamme hyötyvät ohjelmistoratkaisuistamme, palveluistamme ja osaamisestamme saadessaan liiketoimintansa prosessit parempaan hallintaan. Ratkaisumme tekevät rutiineista, työtehtävistä ja prosesseista sujuvampia liiketoimintaprosessien automatisoinnin ja integraatioiden avulla.

visma.fi

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland