Ohita
Kysely: yli 50% kirjanpitäjistä viettää vieläkin työpäivänsä kuitteja tallentaen

Tiedote -

Kysely: yli 50% kirjanpitäjistä viettää vieläkin työpäivänsä kuitteja tallentaen

Tilitoimistoala on murroksessa ja kirjanpitäjän rooli muuttumassa. Kyselymme mukaan tilitoimistojen työ on kuitenkin edelleen hyvin perinteistä eivätkä kaikki vieläkään usko digitaalisuuteen. Hyvä muutosjohtaminen on keskiössä kun lähdetään luomaan tulevaisuuden tilitoimistoa.

Kirjanpitäjän rooli on juuri nyt yhdessä suurimmista muutoksista sitten kahdenkertaisen kirjanpidon keksimisen. Automaatiosta puhutaan paljon ja alan konsensus tuntuu olevan, että kirjanpitäjän ammatti katoaa sellaisena kuin se nyt tunnetaan.

Visma Softwaren tilitoimistoille tekemän kyselyn perusteella kaikki eivät kuitenkaan vieläkään usko digitaalisuuteen. Helmikuussa 36 prosenttia kyselyymme vastanneista kertoi, että heidän tavoitteensa ei ole siirtää asiakkaita käyttämään sähköisiä palveluita.

Kyselymme perusteella enemmistössä tilitoimistoista päivät ovat yhä hyvin perinteisiä. 56 prosenttia vastanneista kertoi, että päivittäinen työ tilitoimistossa koostuu pääasiassa tositteiden manuaalisesta tallentamisesta. 44 prosenttia vastanneista käyttää työaikaansa muuten asiakkaan hyväksi.

“On selvää kumpi näistä tarjoaa paremman kokemuksen asiakkaalle: manuaalinen kuittien tallentaminen vai palvelun tuottaminen muussa muodossa, esimerkiksi konsultointina. Moni kuitenkin pelkää, että robotti vie tilitoimistoilta työt. Oikeasti työt vie toinen tilitoimisto. Se, joka tarjoaa paremman palvelun asiakkaalle oikeaan hintaan,” kertoo Visma Software Oy:n tilitoimistokumppanuuksista vastaava Henri Iivonen.

Jarruttaako henkilöstön pelko kehitystä?
Kun maailma ympärillä myllertää, pitää työporukan toimia yhtenä tiiminä. Siksi onkin oleellista pohtia, edistääkö tilitoimiston henkilökunta oikeasti niiden palveluiden käyttöönottoa, jotka vievät henkilökunnalta manuaalista työtä.

“Pelko oman työpaikan menettämisestä voi olla niin suuri, että työntekijä alkaakin joko tietoisesti tai tiedostamatta jarruttaa uuden käyttöönottoa asiakkailla. Näin voi helposti käydä, jos henkilökunta ei koe aidosti olevansa muutoksessa mukana. Pahimmillaan tämä johtaa huonoon asiakaskokemukseen ja – paradoksaalista kyllä – työpaikan menettämiseen, kun asiakkaat kaikkoavat paremmin palveleviin toimistoihin,” Iivonen jatkaa.

Onnistuminen edellyttää hyvää muutosjohtamista
Kahvipöytäkeskustelujen lisäksi omien työntekijöiden pitäminen mukana toiminnassa kannattaa nostaa yrityksen agendalla korkealle. Kun yrityksen suunta tulevaisuuden tilitoimistoksi on päätetty, voi työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen kannustaa ja ohjata esimerkiksi vuotuisessa kehityskeskustelussa.

Digimuutoksessa olevissa yrityksissä kysymykset ovat todella perustavanlaatuisia: Mitä yritys tekee viiden vuoden päästä? Millä taidoilla voidaan tuottaa sellaista lisäarvoa asiakkaalle, että asiakas haluaa siitä maksaa?

Yrityksen päättäjille kyse on isosta johtamishaasteesta. Oman toiminnan visio, missio ja strategia kannattaa kirkastaa, jotta saat aidosti motivoitua ihmiset muutokseen. Kukaan meistä ei voi syleillä uutta ja menestyä, jos takaraivossa jyskyttää koko ajan huoli tulevasta. Näitä pelkoja ei pidä lakaista maton alle vaan käsitellä niitä porukalla.

Kohti tulevaisuuden tilitoimistoa
Osaajille riittää tekemistä tulevaisuudessakin, vaikka kirjanpitäjän ammatti onkin suuressa muutoksessa. Monella kirjanpitäjällä on ainutlaatuinen näkymä yrityksen talouteen ja verotukseen, jolloin asema yrityksen usein ainoana neuvonantajana on monelle asiakkaalle kullanarvoinen. Tilitoimistoasiakkaat ovatkin kertoneet kaipaavansa kumppaniltaan apuja liiketoimintaa tukevien laskelmien tekemiseen, liiketoiminnan konsultointiin, tilinpäätöksen analysointiin sekä budjetointiin. Konsultin rooli pitää kuitenkin ottaa.

Toinen tärkeä rooli on taloushallinnon ohjelmien myynti ja koulutus yrityksille. Tämä on liiketoimintaa myös tilitoimistoille, joilla on usein loistavat yhteydet oman alueensa yrityksiin.

Yritykset, jotka ovat kasvuorientoituneita ja hakevat aktiivisesti asiakkaita, näkevät sähköisyyteen siirtymisen mahdollisuutena. Kasvua mahdollistavaa toimintamallia tukevat uudet palvelu- ja hinnoittelumallit. Kysely tuo kuitenkin esille, että vaikka suurin osa vastaajista haluaa siirtää asiakkaansa käyttämään sähköisiä palveluita, 84 prosenttia ei ole muuttanut hinnoittelu- ja palvelumalliaan tukemaan sitä. Tarjoamalla eri laajuisia tuotepaketteja tilitoimisto voi irrottaa palvelusta maksetun hinnan työhön käytetystä ajasta ja tehdä asiakkaan valinnasta helpompaa sekä laskun loppusummasta helpommin ennustettavan. Siirtyminen pois tunti- ja tositepohjaisesta hinnoittelusta kannustaa myös tilitoimistoa panostamaan ohjelmistoihin ja tehokkuuteen.

Lisä aiheesta:
Moderni tilitoimisto -kyselyn yhteenveto
Visma Suunta: Apuja muutoksen läpiviemiseen tilitoimistossa

Lisätietoja:
Henri Iivonen, Business Manager, Visma Software Oy, +358 50 310 1268

Visma Software Oy
Visma Software Oy on ohjelmistoalan yritys, joka tarjoaa toiminnanohjaus- ja taloushallintajärjestelmiä sekä niihin liittyviä koulutus- ja ylläpitopalveluita pk-yrityksille. Tuotteitamme ovat mm. Visma.net, Visma L7, Visma Nova ja Visma Fivaldi. Tarjoamme asiakkaillemme myös verkkolaskutus- ja verkkopalkkaratkaisuja. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli jo 900 asiantuntijaa. www.visma.fi

Linkit

Aiheet

Kategoriat


Visma tehostaa yritysten toimintaa tarjoamalla ohjelmistoja, kaupankäyntiratkaisuja, vähittäiskaupan IT-ratkaisuja sekä IT-alan projekti- ja konsultointipalveluita. Visma sujuvoittaa ja digitalisoi liiketoimintaprosesseja sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. 760 000 asiakasta Pohjois-Euroopassa käyttää Visman tuotteita ja palveluita. Lisäksi Vismalla on yli 300 000 hosting-asiakasta. Visma-konsernissa on 6 700 työntekijää, ja vuonna 2017 sen liikevaihto oli 9 346 miljoonaa Norjan kruunua (n. 964 milj. euroa). Kotisivu: visma.fi.

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 760,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 300,000 use Visma as a hosting partner. The group has 6 700 employees and its net revenue amounted to NOK 9 346 million in 2017. www.visma.com.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland