Ohita
Digitaalisuus lisääntyi merkittävästi koko maassa kevään aikana.
Digitaalisuus lisääntyi merkittävästi koko maassa kevään aikana.

Tiedote -

Etätyö johti digiloikkaan - alueelliset erot sähköisten prosessien käytössä valtavat

Etätyöhön siirtyminen on vauhdittanut merkittävästi yritysten ja yhteisöjen digitalisointia tänä keväänä. Sähköisten allekirjoitustapahtumien määrä kasvoi lähes kaksinkertaiseksi kymmenessä viikossa. Aiempina vuosina kasvu on ollut kymmeniä prosentteja per vuosi.

Sähköisten allekirjoituspalveluiden myötä moni aikaisemmin matkustamista vaatinut prosessi on muuttunut digitaaliseksi. Esimerkiksi sijoitus-, rahoitus- ja vuokraustoiminnassa dokumenttien allekirjoittaminen on edellyttänyt henkilöllisyystodistuksen esittämistä. Vahva sähköinen allekirjoitus on poistanut tämän tarpeen.

Noin 19000 yrityksen ja yhteisön sekä satojen tuhansien allekirjoittajien aineisto kertoo, missä kehitys oli tänä keväänä nopeinta. Aineiston perustana tutkimuksessa käytettyä Visma Sign -allekirjoituspalvelua on noin 10 vuoden aikana käyttänyt yhteensä 1,5 miljoonaa suomalaista. Palvelu on käytössä myös muissa Pohjoismaissa.

Maakunnissa suuret erot digiloikan nopeudessa ja vaiheessa

Tartuntatautitilanteen rajoittamiseksi maaliskuussa tehty laajamittainen siirtymä etätyöskentelyyn ja -opiskeluun aktivoi yritykset ja yhteisöt hyödyntämään digitaalisia työkaluja allekirjoittamista vaativissa asiakirjoissa. Tapaamisissa ja asiointipisteissä tehtyjen allekirjoitusten olennaisesti vähennyttyä sähköiset asiakirjat ovat haluttu ratkaisu, koska sähköinen versio löytää perille vastaanottajan sijaintipaikasta riippumatta, toisin kuin paperiposti.

Maakunnittain vertailtuna eniten sähköisiä allekirjoituksia tehdään nyt jo ennestäänkin voimakkaasti digitalisoituneella Uudellamaalla. Kun koko maan asukaslukuun suhteutettu keskiarvoindeksi on 100, on Uudenmaan indeksi 152. Hyvänä kakkosena tulee Pohjanmaa indeksiluvulla 146. Ehkä hieman yllättäen naapurimaakunta Keski-Pohjanmaa puolestaan pitää jumbosijaa sähköisten allekirjoitusten määrässä, indeksin ollessa 18.

Suurimman digiloikan ovat kuitenkin tehneet Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Sähköisten allekirjoitusten määrä kasvoi molemmissa maakunnissa lähes 120 prosenttia maalis-huhtikuun aikana. Pienintä kasvu on ollut Kanta-Hämeessä, jossa kasvuprosentti nousi sielläkin 70:ään. Koko maata ajatellen voidaan todellakin puhua digiloikasta, kun sähköisten allekirjoitusten määrä lähes tuplaantui kahden kuukauden aikana.

Myös maakuntakeskuksissa suuria eroja

Pääkaupunkiseudun muuta Suomea nopeampi digitalisaatiokehitys näkyy selkeästi tilastoissa.

Vuoden 2020 alussa pääkaupunkiseudulla tehtiin 2,17 -kertainen määrä sähköisiä allekirjoituksia asukasta kohti suhteessa muuhun Suomeen. Huhtikuuhun mennessä suhde on kasvanut 2,44:ään.

Muualla Suomessa maakuntien keskuskaupunkien kärkipaikka kehityksen kärjessä ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Esimerkiksi Kuopio on Pohjois-Savossa vahva veturi sekä määrissä (indeksi 141 Kuopio / 99 maakunta) että kasvussa (94/85%). Naapurissa Pohjois-Karjalassa Joensuu puolestaan laahaa muun maakunnan perässä (indeksi 54/66, kasvu 106/129%).

Kuntarakenne, koulutustaso ja työllistävyys eivät näytä vaikuttaneet sähköisen allekirjoittamisen kehitykseen. Allekirjoitusmäärän kehitystä verrattiin kuntien taajama-asteisiin, 15-64 -vuotiaiden osuuteen asukkaista, korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuuteen väestöstä ja työpaikkaomavaraisuuteen. Millään näistä ei ollut havaittavaa merkitystä allekirjoittamisen kasvuun.

Digisiirtymä vasta alussa

Muutamassa viikossa nähty allekirjoitusmäärien kaksinkertaistuminen on alkupamaus sähköisen allekirjoittamisen nopealle kasvulle tulevina kuukausina ja vuosina.

"Ennestään sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäneiden yritysten allekirjoitusmäärät ryöpsähtivät kasvuun maaliskuussa. Aiemmin käyttö saattoi rajoittua vain tilinpäätösten ja pöytäkirjojen allekirjoittamiseen. Nyt siirryttiin kerralla operatiiviseen käyttöön, jossa kehittyneimmät yritykset ovat olleet jo vuosia", kertoo Jussi Pekkala, Visma Solutions Oy:n toimitusjohtaja.

Toimialoista ripeimmin uusiin käytäntöihin ovat siirtyneet sijoituspalvelut, rahoitus, asuntovuokraus ja ammattiliitot. Palvelun käyttöön ottaneiden yritysten ja yhteisöjen määrä kuukausitasolla on ollut viisinkertainen viime vuoteen nähden.

Näistä puolet pääsee heti liikkeelle, toinen puoli pienellä viipeellä esimerkiksi järjestelmien yhteenliittämisen vuoksi. Käytänössä maalis-huhtikuussa tuhatkunta uutta yritystä sai allekirjoitukset kulkemaan verkossa.

“Tässä on vasta viritetty huima digikasvuloikka, ja se tulee kantamaan kaiken kokoisiin organisaatioihin toimialasta ja sektorista riippumatta. Eihän kukaan digin helppouden ja nopeuden makuun päässyt ole koskaan peruutellut takaisin paperimaailmaan, Pekkala muistuttaa."

Muutos näkyy muutenkin laajalti yhteiskunnassa. Useat pankit ja rahoitusyhtiöt ovat tarkastaneet käytäntöjään niin, että sähköisesti allekirjoitettujen asiakirjojen käsittely on sujuvaa myös finanssiasioinnissa.

Lisätietoja:

Jussi Pekkala, toimitusjohtaja, Visma Solutions Oy, 045 657 2475

Liitteet:

Maakuntakohtaiset kasvuprosentit, Kunnat, joissa eniten sähköisiä allekirjoituksia ja eniten allekirjoitusten määrää kasvattaneet kunnat, Pääkaupunkiseutu - muu Suomi vertailu

Visma Solutions Oy

Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat Visma Netvisor, Visma Severa ja ValueFrame, Maventa sekä Visma Sign. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1400 asiantuntijaa. www.vismasolutions.com

Visma Solutions tukee asiantuntijayritysten sopeutumista nopeasti muuttuvaan tilanteeseen tuottamalla pilvipalveluillaan reaaliaikaista tietoa yrityksen johtamisen tueksi. Yritysaineiston pohjalta tuotettava tilannekuva palvelee yritysten ja julkisen sektorin päätöksentekijöitä.

Visma Solutions julkaisee jatkossa tietoa yritysten tilanteen kehittymisestä säännöllisesti. Kesän jälkeen julkaistaan päivitettyjä tietoja mm. asiantuntijamarkkinan tilanteesta sekä pk-yritysten talouden kehityksestä.

Tietoa aineistosta

Analyysin pohjana käytetyt tiedot on koottu Visma Sign -allekirjoituspalvelusta asiakas- ja kumppanisopimusten sopimusehtoja ja tietosuojasääntelyä noudattaen.

Aineisto sisältää 18982 yrityksen ja yhteisön sähköisen allekirjoittamisen tapahtuma- ja käyttötietoja tammi-huhtikuun 2019 ja 2020 ajalta. Kunnittain summatuista tapahtumatiedoista ei ilmene mitään henkilötietoja eikä käyttäjäorganisaatioiden tietoja. Analyysissa on hyödynnetty myös Tilastokeskuksen keräämiä kuntien asukasmäärä- ja muita kuntamittareita.

Allekirjoitusten sijoittuminen kuntiin on päätelty allekirjoitustapahtuman yhteydessä verkon osoitetietojen perusteella. Mikäli allekirjoituksessa on ollut käytössä mobiiliyhteys, sitä ei ole huomioitu sijaintijakaumassa. Tästä johtuen osa kunnista ei ole sijaintijakaumassa edustettuna todellista kunnassa tapahtuneiden allekirjoitusten kokonaismäärää vastaavalla tasolla.

Sähköisen allekirjoituksen käyttö ei ole yrityksille pakollista. Siksi se ilmaisee herkästi yritysten toiminnan kehittämistä. Suomessa on käytössä useita vahvaa sähköistä tunnistamista hyödyntävää sähköisen allekirjoituksen palvelua sekä yksityisten yritysten että valtion tuottamana. Aineiston sisältämien yritysten osuus kaikista aktiivisista yrityksistä on riittävän suuri edustamaan koko sähköisen allekirjoittamisen jakaumaa Suomessa.

Kategoriat


Visma tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, jotka yksinkertaistavat ja digitalisoivat keskeisiä liiketoimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Benelux-maissa. Yli 11 000 työntekijää, yli 1 000 000 asiakassopimusta ja 1,5 mrd. euron liikevaihto vuonna 2019 tekevät Vismasta yhden Euroopan johtavista ohjelmistoyhtiöistä. www.visma.fi

Suomessa jo 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaitaan pysymään askeleen edellä ohjelmistoratkaisujen ja IT-konsultoinnin avulla.

Kotisivu: visma.fi.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland