Ohita
Visma Solutions Oy tutki laajan yritysaineiston pohjalta asiantuntijayritysten tilannetta kevään talousmurroksessa
Visma Solutions Oy tutki laajan yritysaineiston pohjalta asiantuntijayritysten tilannetta kevään talousmurroksessa

Tiedote -

​Asiantuntijapalveluiden kysyntä kestänyt monilla aloilla

Teknisten asiantuntijapalvelujen uusmyynti säilyi alkuvuonna lähes viime vuoden tasolla. Töiden väheneminen jakautui vaihtelevasti aloittain. Visma Solutions Oy tutki laajan yritysaineiston pohjalta asiantuntijayritysten tilannetta kevään talousmurroksessa.

Asiantuntijayritysten uusien hankkeiden määrä säilyi maaliskuussa lähes edellisvuoden tasolla, erityisesti teknisissä asiantuntijapalveluissa. Insinööritoimistojen uusien hankkeiden lukumäärä on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Konsultoinnissa muutos on -9 %-yksikköä ja tietotekniikan asiantuntijapalveluissa samoin -9 %-yksikköä. Merkittävimmin uusmyynti on kärsinyt mainostoimistoissa, jossa pudotusta on ollut -19 %-yksikköä. Arkkitehdeillä sen sijaan uusien aloitettujen projektien määrä kasvoi maaliskuussa 9 %-yksikköä.

Asiantuntijayrityksissä keskitytään nyt asiakaslaskutettavan työn maksimointiin. Tuntilaskutettavan työn osuus työajasta on noussut keskimäärin runsaat 10 prosenttiyksikköä maaliskuun alusta huhtikuun ensimmäiselle viikolle. Useilla aloilla nämä tunnit ovat kuukausi- tai sopimuslaskutuksen lisäksi tulevaa liikevaihtoa.

Tehtyjen työtuntien ja töissä olevien työntekijöiden määrät yrityksissä ovat säilyneet tammi-maaliskuussa ennallaan. Toisaalta tiedossa on, että useissa yrityksissä valmistellaan lomautuksia tai muita sopeutustoimenpiteitä.

Helmikuussa oli kuitenkin havaittavissa tietynlaista varautumista talouden muutokseen. Asiantuntijayritykset alkoivat laskuttaa asiakkailta aiempaa suurempia laskuja, laskujen lukumäärän säilyessä ennallaan. Maaliskuusta lähtien myös keskimääräinen lähetettyjen laskujen lukumäärä kasvoi aiemmasta. Keskimääräinen laskutuksen euromäärä per laskuttava yritys on kasvanut kuukausi kuukaudelta alkuvuoden ajan. Muutos helmikuusta maaliskuuhun oli +14 %-yksikköä.

Asiantuntijapalveluille tyypillinen matkustaminen asiakkaan luokse on sen sijaan vähentynyt merkittävästi. Matka- ja kululaskujen lukumäärä on kaikki toimialat huomioiden vähentynyt noin 40% maaliskuun alusta huhtikuun alkuun.

Tilastot yllättivät Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti Mikko Kiesiläisen. Hänen mielestään oli yllättävää, että uusien projektien määrä ja laskutus olivat niin lähellä viime vuoden tasoa. Yhtenä syynä tähän on hänen mielestään ollut useiden asiantuntijayritysten ketteryys siirtyä tekemään töitä etänä.

"Niiden firmojen resilienssi on erittäin hyvä, joissa etätyöt sujuvat. Toiminta jatkuu myös poikkeustilassa, eikä liiketoiminta kärsi ainakaan työn tekemisen estymisen vuoksi. Lisäksi on muistettava, että kun kyseessä on terveydellinen uhka, ovat kaikki etätöiden tekemistä helpottavat mahdollisuudet myös työntekijöiden turvallisuutta parantavia ratkaisuja", Kiesiläinen painottaa.

Kiesiläinen tosin pelkää, että myös asiantuntijayrityksillä on vaikeat ajat vielä edessään. Asiantuntijayritysten tilauskannassa on yleensä lyhyitä projekteja, joten ne ovat tällaisissa tilanteissa haavoittuvaisempia kuin esimerkiksi valmistava teollisuus, jossa tilauskanta voi olla useiden vuosien mittainen.

Visma Solutions tukee asiantuntijayritysten sopeutumista nopeasti muuttuvaan tilanteeseen tuottamalla pilvipalveluillaan reaaliaikaista tietoa, muun muassa kassavirtaennustetta, yrityksen johtamisen tueksi. Yritysaineiston pohjalta tuotettava tilannekuva palvelee yritysten ja julkisen sektorin päätöksentekijöitä.

Visma Solutions julkaisee jatkossa tietoa yritysten tilanteen kehittymisestä säännöllisesti. Seuraava julkaisu tulee olemaan toukokuussa.

Lisätiedot:
Yritysten toimintaympäristö: Mikko Kiesiläinen, ekonomisti, Elinkeinoelämän keskusliitto, mikko.kiesilainen@ek.fi, 044 5051396
Asiantuntijapalvelumarkkinan tietopohja: Tiina Laapio, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Visma Solutions Oy, tiina.laapio@visma.com

Kiesiläisen ja Visma Solutionsin talousjohtaja Antti Wariksen haastattelu aiheesta kuunneltavissa: https://soundcloud.com/bisnespoyta

Aineistosta:
Tilannekuvan tiedot perustuvat Visma Solutions Oy:n asiantuntijayrityksen toiminnanohjausjärjestelmistä kerättyyn otostietoon. Otos on edustava konsultoinnin, insinööritoimistojen, arkkitehtien, tietotekniikkapalvelujen ja mainostoimistojen suhteen koko markkinaa koskien. Suurista asiantuntijapalvelualoista puuttuu taloushallinnon palvelut. Keskimääräisissä lukuarvoissa on myös muiden alojen asiantuntijayrityksiä.

Aineistossa on huomioitu Suomessa toimivat yritykset, joista on vertailukelpoista tietoa vähintään aikaväliltä 1/19 - 3/20, ja joiden liiketoiminta on aktiivista.

Ainesto on koottu toiminnanohjaus- ja taloushallintojärjestelmien tilastotiedosta asiakas- ja kumppanisopimusten sopimusehtoja ja tietosuojasääntelyä noudattaen. Aineistosta ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tilannetta.

Liitteet:
Taulukot: Tuntilaskutettavien töiden osuus, Uudet projektit, Laskujen keskikoko
Kuvat: Mikko Kiesiläinen, Antti Waris, infografiikka

Visma Solutions Oy
Visma Solutions Oy on Suomen johtava pilvipalveluiden ohjelmistotoimittaja, joka tarjoaa ratkaisut liiketoiminnan pyörittämisen ja johtamisen tueksi pk-yrityksille. Visma Solutionsin tuoteperheeseen kuuluvat Visma Netvisor, Visma Severa ja ValueFrame, Maventa sekä Visma Sign. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa jo 1400 asiantuntijaa. www.vismasolutions.com

Aiheet

Kategoriat


Visma tarjoaa ohjelmistoja ja palveluja, jotka yksinkertaistavat ja digitalisoivat keskeisiä liiketoimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Benelux-maissa. Yli 11 000 työntekijää, yli 1 000 000 asiakassopimusta ja 1,5 mrd. euron liikevaihto vuonna 2019 tekevät Vismasta yhden Euroopan johtavista ohjelmistoyhtiöistä. www.visma.fi

Suomessa jo 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaitaan pysymään askeleen edellä ohjelmistoratkaisujen ja IT-konsultoinnin avulla.

Kotisivu: visma.fi.

Yhteyshenkilö/-t

Sanna Burton

Sanna Burton

Lehdistön yhteyshenkilö Viestintäjohtaja Suomen Visma-yhtiöiden lehdistökontakti 050 322 5222

Visma sujuvoittaa liiketoimintaasi: Ohjelmistot - IT-projektit ja -konsultointi

Visma rakentaa toimivampaa yhteiskuntaa kehittämällä liiketoimintakriittisiä ohjelmistoja ja palveluja. Parannamme ihmisten arkea sujuvoittamalla ja automatisoimalla yritysten ja organisaatioiden päivittäisiä tehtäviä. Konserni toimii Pohjois-Euroopan lisäksi Keski- ja Itä-Euroopassa, Benelux-maissa ja Latinalaisessa Amerikassa. 14 000 työntekijää, 1 200 000 yksityisen ja julkisen sektorin asiakasta ja 2,1 mrd. euron liikevaihto vuonna 2021 sitouttavat meidät työskentelemään kohti parempaa huomista. www.visma.fi

Visma
Keskuskatu 3
00100 Helsinki
Finland